Menu di navigazione

 
Nuèmbar

Al nuèmbar ´l-sa presènta gris e frèc´.
Al cumencia cun i SANC´ e i MORC´,
ma se i prim ae apena, apena regurdac´
i segónc´ propri da nigü ae dumentegac´.
An Prucesüu ´s-uà ´a töi al cimiteru da Sampieru.
A la sera gh’e da dì sü al Rusari ´ntrech an cà,
as laga sóra al taua ´n-nà scüdèla da minestra,
fórsi l’e par fach sintì ai tzetasc´,
che i nos morc´, an quèla sera,
propi ´lgl-iò ae stac´.

Prima u dopu al riua a’ la nef.
A al cólt, an da li stali,
l’as ripara a’ la get:
li fómmni li laóra cun li mà
e i òm i sa slonga sü la paia,
rasegnac´ a quèl fursat pusà.

An da li cà gh’e quèl pit da riser-ua:
segal, furmentù, raui, uersi, patati e dumega,
e cun i sólc´ che i òm i-à purtat dal laurà,
la prima roba l’e al sach da la farina da pulènta
e an toch da furmai, ch’i uà a cumprà.

Cun la farina da segal i fa al so pà al fóran;
i cumencia cun al fà al leuàt al dì prima
e al di dopu i ´nfórna an sci bèli furmèli,
che coci, i tira fo an prufümadi brasciadèli;
cun al gerlu i-à pórta alegar a cà
e i-à taca sü an di cambrei a secà.

L’e tep a’ da fürüdi e brascher
che, cun ina scüdèla da minestra
l’e ina scena ca fa tüc´cuntec´;
i tzetasc´i dumèntaga a’ la fam
par quèla gara ch’i sa mèt a fà
a uedé chi pü mundadi i riua a ramà scià.

Adès ca gh’e i òm a cà,
n’e tirà ´nsèma, a misdì, an discret disnà:
la pulènta par i dì da la settimana,
cun furmai (che già da piscinì i ´nsügna a tucal apena cun i dintì)
cun al maseràt, cun al lac´, cun la pusa u cunsciada.
Par li ´ndumènaghi: pizzocar, pasta u ris cundit,
e la taragna, quèla l’e par i spusaliz.

A la sera minestra da taiadei u da dumega,
cun al toch da pà ch’as mangia cun-nà-mà,
senò li patati: da la brua, tóndi, cun li castagni,
maseradi, rustidi, an-salada cun i fasöi,
u papa da sórgu cun al lac´ u broda,
e par li grandi ucasüu, gh’e frituili e cusciöi.

I tzetasc´ libar dai laurà,
s’i öl i gh’à tüt al tep da stüdià,
a’ se i gh’à sèmpar al so pit da fà;
da idà a dà riua, i tzetac´,
e ´nparà a fa cólsa, li tzetasci e a filà.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.005 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2022 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved