Menu di navigazione

 
Setèmbar

An setèmbar, par solit,
pasàt li ültimi giurnadi grisi da óst,
al tep al sa mèt amó bèl.
Tüt atóran al diuènta quiet, quiet
e l’abriga la rèsta da-par-le,
cun la so get.

Quii da sampieru, da tè dal pià,
quii da l’albergu i sa perd,
rintagnac´ an da li söi öidi ca’,
ma i tzetasc´´i sa trua tüc´ ansèma,
an da la scöla gió an abriga,
ch’i ciama – Palazz – tat l’e granda e bèla.

L’e tep da uardach dré a segal, dumega e furmentù,
ch’i destènd sü pelórsc´an da li córc´ u an di camarù.
Par prima i la bat cun al flèl e sü li bachi cun al marèl;
i pasa al grà an dal mulinèl par liberal da la scaia,
i mèt tüt n dal sach da purtà ai mulì ca-e cinch:
da la ganda, di curansi, di trüch, di plaz e dal canì.
Ina part da la dumega i la tósta an cà,

cun al tustì ch’i gira a belàs, a belàs
a la fiama dal figulà;
masnàt i grà par bé, i la üsa da fa cafè;
l’ótra, depilada al mulì,
d’anveran cun la roba da purscèl,
i fa grand brónz da minèstra ca l’e ina buntà
a’ se par ot dì i continua a fala sculdà.

Gh’e a’ al risif di magènch da taià a pürif,
ch’i mèt di t n da li masù

da li fopi, da la corna, da li brati e di lauatzì.
Cun quèl, almenu par al bes-ciam,
al maià l’e garantit par tüt l’an.

Setèmbar l’e a’ al tep da uendèmia.
La nosa l’e miga quèla d’üga dal pià,
ma da patati che par al “pór diau” l’e uì e pà.
Difati quand ch’al gh’e da quili,
a’ sènsa an franch an cà,
as tira, almenu par an pó, istès a campà.

La get la ringrazia al ciel e i póor morc´,
par quèla grazia ca la par regalada,
a’ se an realtà l’e stacia bé suada;
scirnidi i-à pórta an da l’ambólt
e par tüta l’anveran i-à da dürà,
par la famiglia, par al purscèl
e a’ restan, par la primavera, da summnà.

Gh’e a’ li uersi e li raui da ramà scià;
tüt al uegnarà bù an da l’anueran.
D’estat chi ca uà a fa la giurnada,
e pu gh’e i órc´ ca ida,
ma d’anueran l’e magra la sunada.

Da ültim gh’e a’ i tersöi da segà;
an erba ólta póch pü d’ina spana,
ma niènt da quèl che la tera la dà n’e trasà.
Al ué duprat a’ quèl
Da mèta n da la culóbia al purscèl.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.004 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2022 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved