Menu di navigazione

 
Lùii

Lüi, par nó d’abriga, a’ se tüt al u-à bé,
an pö cunsideral l’ünich mes ´ntrech estif da gudè:
an giügn al pö fa, a la sera, amó frischì
e an óst, s’al dà a piöf dopu la Madona,
al par ch’al sia già scià al sumartì.

La prima metà l’ampègna tüc´ dre ai fé.
I òm ae fo a bun’óra a segà,
tacat gio cuder e preda da dré.
Tè par-tè i s’à sènta gió
e, cun quèl martelà da la fólsc´,
al par ch’i öli respónd ai cu-cù
ch’i sa dà la ós da la Corna a Sóm.

Scià al sól, al riua a’ li fómmni,
fórchi an spala, da lena, par spand li àndani,
ma prima li tira fo dal mantì:
brasciadèli da segal, furmai e salam;
sentasi cun i sö òm, li mangia
e li g-à béf sóra café e uì.

Prima da sera, al fè, i là fa sü an bei muntunì
e, al dì dopu, i la gira sül misdì.
Apena sèch i la restèla scià
e, fac´sü li nauli e mèsi sü la fruschera
i g’a-la carga sü la crapa di pü gaiarc´.

Mès da dit al fé,
l’e a’ al tep da la ségal, furmentù e dumega;
l’e li fómni ch’i la coi cun la fulscèla.
Fac´ sü i cuèc´, i la pórta cun i campac´ a cà
e, ´ndrizzac´ sü ´n-di pèndèsc´ u suler,
par, prima da bàt, fa secà tüt a duer.

L’e a’ al tep da purtà a mut al bes-ciam;
sül Palabiu quii da Sampieru,
an Magnólta e Magnöla quii d’Abriga e Liscidì,
an Cap e Nèmbra quii da Lisced.
A’ se póch òm i rèsta sü a fach drè,
a turnu n’è ´ndà a cagià e, a spali,
furmai, büter e maschera, purtà a cà.

An lüii al riua a’ i scióri.
L’Albergu, che par tat tep l’e stac´ desert,
e as s-à miga an ghe ca l’era tapada la so get,
tüt an bòt al sa rianima
cun l’andariuè da furesté.

Òm an braghi bianchi, ´npumatac´.
Fómmni ´nveletadi, cun dal sól, l’umbrilì,
matèli an uapurósi, d’organdis, uistic´,
da paré svolazzanti farfali.
Dre a tzetasc´, uistidi d’zzür,
cun bianchi crèsti e scusali,
tedèschi e francesi piperi.

I sa Mès-cia miga cun i “pór diau”,
ma i sa cur drè tra da lór.
Fin a l’óra da l’aperitif e dopu misdì,
atóran ai cap da tennis di alberghi:
Miramonti, Posta, Vittoria ,Sole
Corvi Centrale e Ferazzi.
E dopu scena i spasègia tüc´eleganc´
tè e fo dal pià da Sampieru


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.003 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2022 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved