Menu di navigazione

 
Ósst

Da óst l’Abriga l’e par i scióri.
La get dal paes, la sparis;
an realtà, l’e tüta ´ndafarada.
Tat par cumincià
gh’e i magénch an da la Ual,
cun i risif da segà.

Chi ch’e libar, granc´e piscinì,
i s’a uia sü an di bósch cun gerlu e cauagn.
Tacàt gió, dauanti, an scatulòt,
i-gira dal Rocul a la Nascita, al ualù,
a ramà scià mani, scirisì e piü da tüt, ghislù.

A la sera, dopu ina bèla cantada,
che da ta n tat i fa, a mèzza strada,
i tórna a cà e dirèc´ i uà gió dal Cuè,
che cuntrulàt i ghislù ch’i sia miga pisciulec´,
al pesa, al paga tüt cun bèi suldì,
che li mami li dupera par fa la spesa dal Mirì.

Tüta roba che, an nèti casèti, a la dumà,
al camiu dal Pozza&Triaca al pasa a cargà;
la uà an Svizzera, da là da la dugana,
par uès trasfurmada an buna marmelada.

A’ da fónch, i nos bósch, i na dà an quantità,
ma la get l’e difideta;
l’ai sèca par i scióri da regalà.
Piü aprezadi li manini
Che, cun la pulènt, l’e an grand disnà.
Al duarés a’ uès tep da uacansa,
ma par i “pór diau” gnamó s’an parla;
sól piü tardi a uegnarà a’ quèla üsansa,
ma i scióri già i là fa;
l’e l’ucasüu buna par li matèli ià a ser-uì
da uignì (cun i scióri) al paes, a cà, piü uisì.

A mèzz-ósst al ghe a’ la Madona;
l’ünica fera par quii d’abriga (cuntrada).
I sóna d’alegrèza par tre dì:
li fómni ´ndafaradi
a ramà sü pa “l’incanto di canestri”
e a fa tórti ca li pórta a cös
an dal fóran da la Gropa u dal Mirì.

L’abriga la uif al so munènt da grand alegria;
la piazza l’e piena da banchèc` e banchitì,
la gesa parada a grand fèsta, l’e piena zèpa.
I matei e matèli i fa sfogu dal so cantà,
cuntec´ , par ina ólta, da fas sintì
a’ da quii da la cità.

Se l’ósst al cumencia an grand euforia,
al u-à a finì, par solit, an ina cèrta malinconia.
Già al dis: “an ósst gió al sól l’e fós-ch”,
ma s’al dà a piöf, dopu la Madona ‘ damó an dì,
tüt d’an cólp, al cólt al uà a sparì.
Giurnadi grisi e frèschi li sa fa scià
E tüt al piómba an desulazüu
a’ par al partì di scóiri ch’i tórna a cà.


di Luisa Moraschinelli

Ritorna alla pagina precedente
Abriga.it nasce come portale della cultura, delle tradizioni, delle bellezze paesaggistiche del territorio di Aprica.
Nelle pagine si potrà trovare tutto ciò che ha attinenza con la nostra storia, ma anche con l'attualità.
Pagina creata in: 0.003 sec
Tutto il materiale in questo sito è © 2004-2022 di Abriga.it C.F. 92022100140 Informativa legale

All rights reserved